Lễ hội Mexico

Lễ Hội Người Chết Ở Mexico

Lễ Hội Người Chết Ở Mexico

Nghi lễ độc đáo này bắt nguồn từ rất xa xưa, từ thời kỳ hưng thịnh của nền văn minh Aztec cổ đại. Những người dân tộc Aztec cho rằng linh hồn người đã qua đời sẽ quay về dương gian vào một ngày nhất định trong năm để cùng sinh hoạt với những người còn sống. Tin vào truyền thuyết này, những người dân Trung Mỹ, đặc biệt là người dân Mexico thường tụ tập vào lúc 0 giờ ngày 1.11 bên mộ của người thân, bên ánh nến lung linh, đợi chờ ngày lễ hội bắt đầu.